Deša Matičević

Deša Matičević

psihologinja

Biografija

Deša Matičević je psihologinja koja je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s interesom u području savjetovanja, kliničke i zdravstvene psihologije. Tijekom studiranja tri godine je volontirala na savjetodavnoj liniji Hrabrog telefona, a dodatno iskustvo stjecala je kroz rad s djecom na filmskim radionicama, rad u sklopu Psihološkog centra Modus te kroz studijsku praksu u Portu u sklopu projekta Utopia500. Jedna je od suosnivačica udruge kako si? koja se bavi psihoedukacijom i promicanjem mentalnog zdravlja. Trenutno je edukantica kognitivno-bihevioralne terapije te se bavi savjetodavnim radom, koordinacijom tima za e-savjetovanje i različitim psihoedukativnim projektima u sklopu udruge, a posebno je zanimaju teme perfekcionizma, samosuosjećanja, ACT-a i CFT-a.

Sažetak radionice

Samosuosjećanje i CFT

Sami smo sebi često najstroži i najglasniji kritičari, a negativne automatske misli kojima se kritiziramo obično dovode do intenziviranja neugodnih emocija. Vježbanjem samosuosjećanja učimo kako biti vlastiti saveznici i ponašati se prema sebi kao prema dobrom prijatelju, a cilj ove radionice je predstaviti neke od prednosti samosuosjećanja i CFT-a (Compassion Focused Therapy).