PRIJAVE za sve sudionike SU ZAPOČELE!

Pozivamo vas da nam se pridružite kao aktivan sudionik na 8. Psihoziju koji će se održati od 20. do 22. svibnja 2022. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu! Kotizacija za aktivne sudionike iznosi 60 kn. Aktivni sudionici su oni čiji će istraživački ili pregledni radovi biti prezentirani u obliku izlaganja ili prikazani kao poster na samom kongresu. Članovi Kluba studenata psihologije STUP ne plaćaju kotizaciju.

Kotizacija uključuje: jednu platnenu vrećicu, knjigu sažetaka, program kongresa, materijale sponzora, pristup svim predavanjima i radionicama, potvrdu o sudjelovanju kao aktivan sudionik, domjenak u petak, ručak u subotu te besplatan pristup zabavnom programu kongresa (party i Escape room). Prijave za aktivne sudionike bit će otvorene do 25. travnja 2022. Aktivni sudionici sudjeluju uživo. Smještaj nije organiziran od strane organizatora kongresa. Kotizaciju je potrebno uplatiti na IBAN STUP-a (kluba studenata psihologije FFZG). Primjer uplatnice s podacima za uplatu nalazi se na dnu ovog obrasca. Plaćanje iz drugih država naplaćuje se dodatnih 10-15kn te je preporučeno obavljati ga kroz UniCredit grupu banaka.

Dragi svi, s veseljem otvaramo i prijave za pasivne sudionike kongresa Psihozij! Pasivni sudionici su oni sudionici koji dolaze samo kao gledatelji, bez aktivne participacije u programu kongresa. Ovogodišnji sudionici mogu odlučiti žele li prisustvovati kongresu uživo ili online putem. Iznos kotizacije za sudjelovanje uživo je 60 kuna, za sudjelovanje online 15 kuna, dok članovi STUP-a ne plaćaju kotizaciju. Prijave za pasivne sudionike bit će otvorene do 29. travnja 2022.

Pasivni Passive Aktivni Active