Prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić

Prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić

redovita profesorice u trajnom zvanju na Odsjeku za psihologiju i voditeljica je Katedre za zdravstvenu i kliničku psihologiju

Biografija

Prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić je redovita profesorice u trajnom zvanju na Odsjeku za psihologiju i voditeljica je Katedre za zdravstvenu i kliničku psihologiju.  

Voditeljica je Poslijediplomskog specijalističkog studija kliničke psihologije. Aktivno se bavi istraživačkim i klinički radom u području kliničke psihologije. Njezin znanstveni interes je usmjeren prema istraživanju etioloških čimbenika anksioznosti, pojavnih oblika anksioznih poremećaja i njihovom liječenju, kao i prema psihičkim manifestacijama stresa. U posljednje vrijeme istražuje utjecaj interneta na pojavu zdravstvene anksioznosti.  Osim navedenog, klinički i istraživački se bavi fenomenom transrodnosti. Voditeljica je nekoliko znanstvenih projekata. Objavila  brojne znanstvene i stručne radove iz područja kliničke psihologije. Autorica više poglavlja u knjigama i udžbenicama. Licencirani je kognitivno-bihevioralni terapeut. Dobitnica je više nagrada Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva.  Predsjednica je međunarodnog udruženja za istraživanje stresa, traume, anksioznosti i otpornosti (The Stress, Trauma, Anxiety, and Resilience Society  -STAR Society). Nacionalni je predstavnik u Europskom udruženju kliničkih psihologa.