Ivana Hromatko

Ivana Hromatko

prof. biološke psihologije

Biografija

Ivana Hromatko je izvanredna profesorica biološke psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Temama iz područja biološke i evolucijske psihologije bavi se i istraživački i u nastavi (izvodi veći broj kolegija na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju psihologije). Dobitnica je Nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu te JFDP (US Department of State Bureau) stipendije, u sklopu koje je boravila na University of South Carolina. Sudjelovala je u mnoštvu radionica i edukacija, uglavnom iz područja bihevioralne neuroznanosti, članica je više znanstvenih društava (Human Behavior and Evolution Society, International Society for Human Ethology, Federation of European Neuroscience Societies), a svoje je radove izlagala na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama. Objavila je nekoliko poglavlja u knjigama, dvije znanstvene monografije te pedesetak znanstvenih radova.