Đulijana Badurina-Sertić

Đulijana Badurina-Sertić

prof. psih

Biografija

Đulijana Badurina-Sertić, prof. psihologije, voditeljica Odjela za dijagnostiku u Centru za dijagnostiku u Zagrebu, Ministarstva pravosuđa i uprave. U hrvatskom zatvorskom sustavu radi preko 27 godina, dominantno na poslovima klasifikacije zatvorenika, odnosno utvrđivanja tretmanskih potreba i kriminogenih rizika te predlaganja orijentacijskog programa i sigurnosnih uvjeta u kojima zatvorenik treba nastaviti izdržavati kaznu zatvora. Uz navedeno, područje njezinog interesa je promicanje zaštite prava zatvorenika i njihovih obitelji, posebice djece zatvorenika. Članica je radne skupine za uvođenje i praćenje Zajednica UZOR, programa izdržavanja kazne zatvora koji promiče parcipativnost zatvorenika, aktivnu ulogu u zatvoreničkoj zajednici, preuzimanje odgovornosti za osobne izbore, time i osnaživanje zatvorenika za prilagođen život na slobodi. Osim toga, aktivno se bavi zaštitom mentalnog zdravlja službenika zatvorskog i probacijskog sustava, članica je Tima za psihološke krizne intervencije te voditeljica tečajeva Kognitivne terapije pune svjesnosti.