Dr. sc. Jasmina Mehulić

Dr. sc. Jasmina Mehulić

Psihologinja

Biografija

Dr. sc. Jasmina Mehulić diplomirala je psihologiju 2017. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom studija nagrađena je Rektorovom nagradom za znanstveni rad i sudjelovala u razmjeni na Sveučilištu u Greifswaldu, Njemačka. Obrazovala se na Sveučilištu u Xiamenu, Kina. Od 2018. do 2024. zaposlena je kao asistentica, a od 2024. kao viša asistentica pri Katedri za socijalnu psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Titulu doktorice znanosti stekla je 2024. s ocjenom summa cum laude. Izvodi nastavu iz socijalne psihologije i neeksperimentalne metodologije. Znanstveno se posvetila proučavanju odrednica kvalitete partnerskih odnosa i djelovanja stresa na živote parova. Među ostalim, istraživala je značenje poniznosti i njezinu važnost za partnerske odnose, seksualno funkcioniranje parova, sporazumnu nemonogamiju i poliamoriju te rodne stereotipe kod osnovnoškolaca i srednjoškolaca. Objavila je više znanstvenih radova, sudjelovala u brojnim konferencijama i edukacijama te radila u studentskom Savjetovalištu. Apsolventica je gestalt psihoterapije. Obrazuje se za savjetodavni rad s parovima.