Doc. dr. sc. Ivana Glavina Jelaš

Doc. dr. sc. Ivana Glavina Jelaš

prof. kriminalistike

Biografija

Doc. dr. sc. Ivana Glavina Jelaš profesor je na Veleučilištu kriminalistike i javne sigurnosti na kojem je nositelj nekoliko kolegija iz psihologije te je voditelj Savjetovališta Veleučilišta. Član je različitih povjerenstava i odbora Veleučilišta. Od 2022. godine obnaša i ulogu psihologa hrvatskih policijskih pregovarača. Nositelj je kolegija Policijska psihologija na diplomskom sveučilišnom studiju psihologije Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Njena najuža područja rada su mentalno zdravlje policajaca, komunikacijske vještine te u posljednjih par godina policijsko pregovaranje. (Ko)autorica je udžbenika, nekoliko poglavlja u knjigama, više znanstvenih i stručnih radova, a s izlaganjima sudjelovala na mnogobrojnim konferencijama. Kao predavač sudjelovala je na mnogim tečajevima, seminarima i edukacijama. Završila je 2. stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija te edukacije iz tretmana 3. vala razvoja bihevioralno-kognitivnih terapija – MBCT i ACT terapije.