Prof. dr. sc. Meri Tadinac

Prof. dr. sc. Meri Tadinac od 1985. godine radi u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Nositeljica je kolegija iz područja biološke psihologije, evolucijske psihologije i kliničke neuropsihologije na svim razinama studija, od preddiplomskog do doktorskog. Do sada je bila mentorica pri izradi 60-ak diplomskih, 6 magistarskih i specijalističkih radova te 15 disertacija. Bila je aktivno uključena u niz znanstvenih projekata iz područja psihologije te interdisciplinarnih projekata, a njezini glavni znanstveni interesi uključuju istraživanje bioloških korelata ličnosti i temperamenta, lateralizacije funkcija mozgovnih hemisfera, psiholoških čimbenika zdravlja i bolesti u okviru biopsihosocijalnog modela i darvinovske medicine te preferencija pri izboru partnera u kontekstu dugoročnih i kratkoročnih veza. Objavila je dvije autorske knjige te jednu kao urednica, 4 poglavlja u knjigama te više od 80 znanstvenih i stručnih radova. Aktivno je sudjelovala na 80-ak znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu, od čega više od deset puta s pozvanim predavanjima. Bavi se stručnim prevođenjem s engleskog te je do sada samostalno ili u suradnji prevela 16 udžbenika i znanstvenih knjiga te više psihologijskih mjernih instrumenata i priručnika.

Should I stay or should I go? Strategije izbora kratkoročnih i dugoročnih partnera

Evolucijska perspektiva naglašava dvije ključne varijable u izboru partnera: spol onoga koji bira i kratkoročni naspram dugoročnom kontekstu. Na osnovi Darwinove teorije spolnog odabira, Triversove teorije roditeljskog ulaganja i Teorije seksualnih strategija Bussa i Schmitta postavljene su brojne hipoteze o razlikama u strategijama muškaraca i žena te razlikama u strategijama koje oba spola koriste pri izboru partnera za dugoročnu naspram kratkoročnoj vezi. U ovom predavanju će biti predstavljena istraživanja kojima smo nastojali provjeriti neke od tih hipoteza: Postoje li spolne razlike u preferencijama za određena svojstva partnera i razlikuju li se one ovisno o tome biramo li partnera za kratkoročnu ili dugoročnu vezu? Kako samopercipirana vrijednost kao partnera utječe na preferencije pri izboru? Postoje li unutar spolova razlike u sklonosti kratkoročnim vezama i ovise li one o dobi, prihodima i obrazovanju? Mogu li se neke varijacije u ženskom seksualnom ponašanju povezati s promjenama u razini spolnih hormona tijekom menstrualnog ciklusa? Postoje li spolne razlike u ljubomori i ovise li one o dobi? Rezultati provedenih istraživanja nam omogućuju donošenje nekih zaključaka i postavljanje novih hipoteza o spolnim razlikama u strategijama parenja u kratkoročnom i dugoročnom kontekstu te interindividualnim razlikama u tim strategijama unutar spolova.