Gordana Keresteš

Gordana Keresteš je redovita profesorica razvojne psihologije (u trajnom zvanju) na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositeljica je više kolegija na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju psihologije. Istražuje odnose između roditelja i djece, odrednice roditeljskog ponašanja, kontekstualne čimbenike razvoja i razvoj vještina čitanja i pisanja. Predstojnica je Katedre za razvojnu psihologiju, predsjednica Upravnog vijeća Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, zamjenica predsjednice Nacionalnog etičkog povjerenstva za istraživanja s djecom te članica Vijeća za djecu Republike Hrvatske, Stručnog vijeća Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, Upravnog odbora Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu i Savjeta znanstvenog časopisa Klinička psihologija. Članica je više strukovnih udruga: Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske psihološke komore, European Society for Developmental Psychology, European Literacy Network, European Network for Social and Emotional Competence, European Family Support Network i International Society on Early Intervention. U okviru nastave poučava studente psihologije o seksualnom razvoju djece i adolescenata. U koautorstvu je objavila dva znanstvena rada iz područja seksualnosti.

OKRUGLI STOL

Predstavljamo vam Gordanu Keresteš, ovogodišnju moderatoricu okruglog stola koji će se održati na Psihoziju pod nazivom „Djecu ipak ne donosi roda – važnost spolnog odgoja i edukacije adolescenata.