Maja Gabelica Šupljika

Mr. sc. Maja Gabelica Šupljika, profesorica psihologije, zamjenica je pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske. Uža područja njezina interesa su modeli i institucije za zaštitu i promicanje dječjih prava, međunarodni standardi zaštite dječjih prava, rani razvoj, prava djece čiji su roditelji u zatvoru i pravosuđe prilagođeno djeci, sportske i tjelesne aktivnosti u dječjoj dobi, razvoj prosocijalnog ponašanja, slika djece u medijima i zaštita privatnosti, međugeneracijski razvoj, zdravstvena prava djece, roditeljstvo. Predstavnica je Pravobranitelja za djecu kao jedne od partnerskih organizacije u projektima Ženske sobe-Centra za seksualna prava „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program“ za učenike srednjih i osnovnih škola. Godinama se kao stručna suradnica-psihologinja bavila ranim razvojem, odgojem i obrazovanjem djece predškolske dobi u dječjem vrtiću, te psihodijagnostikom i savjetovanjem u Centru za medicinsku dijagnostiku u Zagrebu. Niz godina je bila vanjski suradnik-predavač na Učiteljskom fakultetu u Petrinji i Zagrebu, a sada na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta i na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Na temeljnim tečajevima za pravosudnu policiju u Centru za obrazovanje Ministarstva pravosuđa od 2018. polaznike upoznaje s dječjim pravima. Dječja prava zagovara i o njima educira učitelje, odgojitelje, nastavnike tjelesnog odgoja i trenere, ravnatelje škola i vrtića, policajce, pravosudne policajce, novinare, studente, stručne suradnike, poglavito psihologe. Kao konzultantica sudjelovala je, na poziv organizacije Save the Children, u razmatranju najboljeg modela ljudskih prava djece i uspostavljanju dječjeg pravobranitelja u Palestini, te je bila konzultantica UNICEF-a u procesu izgradnje tijela za zaštitu prava djece u Vijetnamu. Bila je članica ekspertne skupine Vijeća Europe za izradu Strategije Vijeća Europe za prava djeteta 2016. - 2021. Sudjelovala je u raspravama o pravima djece u Hrvatskoj na Odboru za prava djeteta UN-a i na njegovim tematskim skupovima. Članica je međunarodne organizacije za djecu čiji su roditelji u zatvoru (Children of prisoners-COPE) te je članica njezinog upravnog odbora. Članica je i američke organizacije Advocacy in Action Coalition- Prisoners Family Conference. Dobitnica je psihologijske nagrade ”Marko Marulić” za «osobito vrijedan doprinos primijenjenoj psihologiji» Hrvatskog psihološkog društva, te nagrade „Ivan Filipović“ za područje predškolskog odgoja.

OKRUGLI STOL

Predstavljamo vam Maju Gabelicu Šupljiku, ovogodišnju sudionicu okruglog stola koji će se održati na Psihoziju pod nazivom „Djecu ipak ne donosi roda – važnost spolnog odgoja i edukacije adolescenata.