Bruna Profaca

Doc. dr. sc. Bruna Profaca, klinička je psihologinja iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. Studirala je, magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U nastavno zvanje naslovne docentice u području društvenih znanosti izabrana je 2017. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu (Studijski centar socijalnog rada). Po završetku studija niz godina je radila kao predškolska psihologinja te kao suradnica i edukatorica u projektima nevladinog sektora. Od 2002. godine zaposlena je u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, ustanovi koja je primarno usmjerena na rad s traumatiziranom djecom, mladima i njihovim obiteljima, gdje je punih 15 godina obnašala dužnost Voditeljice odjela dijagnostike i tretmana. Članica je multidisciplinarnog tima Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba koji je 2008. godine dobio nagradu Međunarodnog društva za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece (ISPCAN) za značajni doprinos u zaštiti djece, Kontinuirano se educirala u psihodijagnostici djece, mladih i odraslih te u različitim tretmanskim pristupima i modalitetima rada s djecom i obiteljima. Uz klinički rad, u središtu stručnog i istraživačkog interesa su joj stres, trauma, krize i gubici u dječjoj i adolescentnoj dobi, emocionalne teškoće djece i mladih, tretmanski rad i savjetovanje djece, mladih i njihovih roditelja, roditeljstvo i roditeljski stres. Sudjeluje u nastavi i mentorskom radu na više fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (diplomski i poslijediplomski studiji), a bila je gost predavač i na Sveučilištu u Ljubljani (Slovenija) i Zenici (BiH). Sudjelovala je u provođenju edukacija stručnjaka u sustavu zdravstva, socijalne skrbi, obrazovanja, pravosuđa i u civilnom sektoru koji rade s djecom, adolescentima i obiteljima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova, poglavlja u knjigama te izlagala na više od 40 stručnih i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Godine 2003. dobila je nagradu Hrvatskog psihološkog društva „Marko Marulić“ za osobito vrijedan doprinos primijenjenoj psihologiji.

OKRUGLI STOL

Drago nam je predstaviti ovogodišnju sudionicu okruglog stola - doc. dr. sc. Brunu Profacu. Doc. dr. sc. Bruna Profaca je klinička psihologinja iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, a studirala je i doktorirala upravo na FFZG-u!